C#.NET: Utvikling av applikasjoner i .NET med C#

.NET Microsoft Programming languages

I dette kurset vil du lære deg å utvikle forskjellige typer applikasjoner i .Net miljøet og språket C#. Kurset er beregnet for programmerere, og har fokus på hva som er nyttig for deg som utvikler. Du vil lære å utvikle webapplikasjoner, biblioteker (.dll) og kommunikasjonsløsninger med WCF og webtjenester (webservices).

C# er et objektorientert programmeringsspråk. Språket likner på C++ og Java. Spørringer er integrert som en del av språket (Language Integrated Query – LINQ).

I kurset lærer du:

 • Å lage avanserte C# applikasjoner.
 • Om objektorienting, klasser, arv, interfaces, exceptions.
 • Om Language INtegrated Query, eller LINQ.
 • Å jobbe med databaser ved hjelp av ADO.NET og Entity Framework.
 • Å lage dynamiske biblioteker (Assemblies).
 • Å lage web–løsninger som kjører på serveren.
 • Å bruke Windows Communication Foundation (WCF) og ASP.NET for å bruke og eksponere webservices.
 • Å forstå .NET arkitekturen, og CLRen (Common Language Runtime).

Siden C# er tett integrert med .NET–plattformen, får man tilgang til et rikt klassebibliotek. Dette gjør det lett å utvikle vanlige windowsapplikasjoner, kompliserte tekniske applikasjoner, web–baserte løsninger eller systemprogrammer. Etter hver teorigjennomgang følger det praktiske øvelser som illustrerer teorien. Du vil lage fullstendige C# programmer som du senere kan bruke som eksempelprogrammer.

Kurset har fokus på å få dybdeforståelse av språket hvordan man bruker LINQ, databaser, web–løsninger og webtjenester.

FØLGENDE EMNER BEHANDLES I KURSET

 • C# miljøet og .NET–arkitekturen: CTS (Common Type System). Common Language Runtime (CLR). IL (Intermediate Language).
 • Syntaks grunnstruktur: Variabler, typer, uttrykk, operatorer, flytkontroll, løkker og betingelser.
 • Objektorientering: Klasser og egne data typer, interfacer, innkapsling, konstruktører, dynamiske operasjoner, komponenter.
 • Lamda utrykk, extension metoder, anonyme typer, generelle typer (generics),
 • Hendelses–styrt programmering: Callbacks (delegate), hendelser (events), feilhåndtering (try, catch, finally).
 • Databaser (Entity Framework og LINQ): Kommunisere med relasjonsdatabaser. Representasjon av tabeller, kolonner og rader. Generering av skjemaer. Relasjoner og betingelser.
 • Internett og webservices: Internett applikasjoner, SOAP, WSDL, WCF. Skrive og bruke Web–services


HVEM KURSET PASSER FOR

Kurset er beregnet for progammerere. Hvis du i dag utvikler i ett språk som f.eks C++, Java eller Delphi, får du maksimalt utbytte. Du vil også få fullt utbytte av kurset hvis du bruker språk som f.eks C, Visual Basic (VB6), Cobol eller liknende. Men, da bør du ha satt deg inn i de objektorienterte prinsipper først.

Dette kurset leder mot Exam 70-483: Programming in C#

Tid

09:00 - 16:30

Emner

.NET Architecture

The .NET runtime - Kjøremiljøet

Garbage Collection

C#

 • Classes, inheritance, interfaces
 • Exceptions
 • Delegates and Events
 • Generics
 • Collections and LINQ

Databases (Entity Framework)

 • The Entity Data Model
 • EDMX and generating classes
 • Code first

WCF and Web–services

 • Serverside
 • Clientside
 • SOAP
 • REST
 • XML and JSON

Web (ASP.NET MVC)

 • Routing
 • Controllers and Actions
 • Models
 • Views

Tilleggsinfo

The course is held in norwegian and the material will be presented in English.