Exchanging and Managing Data using XML and XSLT

XML Database

Dette kurset vil gi deg en oversikt over hva XML er og hva det kan brukes til. Du lærer blant annet om strukturen og syntaksen i XML-dokumenter og hvordan du kan ta i bruk XML-dokumenter i applikasjoner, om XML-Schema og XPATH, og du får et innblikk i hvordan XML brukes i forbindelse med relasjonsdatabaser.

Ulike teknologier for validering av XML dokumenter blir diskutert, før vi går i dybden på XML-Schema, som er en kraftfull teknologi for å spesifisere lovlig struktur og innhold i XML-dokumenter. Vi lærer hvordan vi navigerer i et XML-dokument ved hjelp av XPATH, slik at vi kan plukke ut de delene av dokumentet som f.eks. skal konverteres. Videre vil kurset gå grundig gjennom hvordan vi bruker XSLT til å transformere XML-dokumenter til nye dokumenter. Kurset gir også et innblikk i hvordan XML brukes i forbindelse med relasjonsdatabaser, hvor MS SQL Server 2005 benyttes.

ETTER KURSET VIL DU HA VÆRT GJENNOM FØLGENDE

 • Hva er XML og ulike XML relaterte teknologier
 • Hvordan et XML-dokument er bygget opp
 • Validering av XML med XML Schema
 • Navigering i et XML dokument ved bruk av XPATH
 • Hva er XSLT
 • Hvorfor og hvordan bruker vi XSLT
 • Struktur og syntaks for XSLT
 • Kobling av XML- og XSLT-filer
 • Programmering med XSLT
 • Bruk av XML i MS SQL Server 2005
 • XML Spy– Verktøy til bruk ved XML utvikling

Etter hver modul følger det praktiske øvelser som illustrerer teorien.

XML Spy brukes gjennom hele kurset.

HVEM KURSET PASSER FOR

 • Kurset er for deg som ønsker å lære om XML og relaterte teknologier.
 • Det er en fordel om du har noe erfaring med HTML, men det er ikke et krav.
 • Har du i tillegg noe kunnskap om XML og programmering fra før, vil du få maksimalt utbytte av kurset.

Tid

09:00 - 16:15

Emner

SGML, HTML, XHTML, CSS, XML

Elements, attributes, text, comments, instructions

Declaration, documentelement, nesting

Nodes, axis, rot-noden, kontekst-noden

Parsing

XSL-FO

Xpath

XSLT generall

XSLT syntax

MS SQL Server 2005