Praktisk programmering med F#

Functional Programming .NET Programming languages Microsoft

Dette kurset dekker alt du trenger for å komme i gang med å lage applikasjoner med det beste språket på .NET-plattformen: F#! F# er et modent språk som gjør det lett å gjøre funksjonell programmering, noe stadig flere ser nytten av. Typesystemet til F# er på samme tid kraftigere og mer lettvekts enn typesystemet til C#. Det gjør at kompilatoren gjør mer arbeid for deg, uten å komme i veien for deg.

Siden F# er et fullverdig medlem av .NET-familien, kan man bruke alle de bibliotekene man er vant til fra før, dersom man har jobbet med C# tidligere.

FØLGENDE EMNER BEHANDLES I KURSET

 • Oppsett av F# og hvordan man kommer i gang.
 • Grunnleggende språkkonstruksjoner: variable, algebraiske datatyper, type-inferens, uttrykk, operatorer, pattern matching.
 • Funksjonell programmering, høyere-ordens funksjoner, currying, partial application m.m.
 • F# som .NET-borger og interop med velkjente .NET-biblioteker.
 • Praktisk anvendelse av F#: hvordan lage en ende-til-ende-applikasjon med web-programmering, domenemodellering, database-aksess, m.m.

HVEM KURSET PASSER FOR

Kurset er beregnet for programmerere som er nysgjerrige på å ta i bruk F#. Det er ikke nødvendig å kunne funksjonell programmering fra før. Det er heller ikke nødvendig å kunne C#.

EMNER

Hvorfor F#?

 • Hva er styrkene til F#?
 • Hva er funksjonell programmering?
 • Hvorfor skal man lære F# hvis man allerede kan C#?

Installasjon:

 • Installasjon av F#
 • F# i Visual Studio og andre editorer
 • F# som scripting-språk
 • Interaktiv programmering i F#

Introduksjon til språket F#:

 • Primitive typer
 • Tupler og lister m.m.
 • Moduler og navnerom
 • Funksjoner
 • Objekter
 • Feilhåndtering
 • Funksjonell programmering
 • Imperativ programmering
 • Objektorientert programmering

Praktisk anvendelse av F#:

 • Domenemodellering i F#
 • Dataaksess i F#
 • Testing i F#
 • Webprogrammering i F#
 • Asynkron programmering
 • Et blikk på avanserte emner:
 • Actors
 • Type providers
 • Computation expressions
 • Quotations

Tid

09:00 - 16:15

Emner

Hvorfor F#?

Installasjon

Introduksjon til språket F#

Praktisk anvendelse av F#