Moderne SPA web-applikasjoner med JavaScript og WebAPI

Microsoft Web .NET

I dette kurset tar vi for oss webapplikasjoner i spennet fra fullstendige Single Page Applications (SPA), hvor vesentlig deler av applikasjonen er JavaScript-basert med server-kommunikasjon vha. WebAPI eller SignalR ,til mer tradisjonell server-side applikasjoner, representert ved C#/Razor/MVC. Vi ser på hvordan man kan kombinere disse teknologiene i forskjellig grad, og på den måten finne løsninger for de fleste problemstillinger. Både for de som skal sette i gang ett nytt prosjekt, og for de som vil bygge på eksisterende systemer og berike disse med teknikker i moderne webutvikling. Vi graver oss ned i hvorfor, og ikke bare hvordan bruke disse nye teknikkene/teknologiene. Teknikkene og stoffet i dette kurset vil enkelt kunne overføres til bruk i andre rammeverk, slik som f.eks. AngularJS eller Durandal.

Aktuelle problemstillinger:

 • Navigasjon og browser historikk i en Single Page ApplicationDatabinding vs. å generere HTML vha. JavaScript/jQuery.
 • Hvorfor og hvordan ønsker vi å bruke en JavaScript loader?
 • Hva slags biblioteker og rammeverk finnes det som kan hjelpe oss.
 • Optimaliseringsteknikker.


Vi kommer innom følgende teknologier:

 • JavaScript
 • Ajax
 • jQuery
 • Knockout.js (for databinding)
 • Sammy.js (for client-side routing og browser historikk)
 • Require.js
 • HTML5
 • CCS3
 • WebAPI
 • SignalR
 • C#, LiNQ, Entity Framework


Krav til forkunnskaper:

Det forventes at du allerede er kjent med C#, og også fordelaktig om du kjenner litt til LiNQ og Entity Framework, da vi vil bruke dette i server-koden vår.

Time

09:00 - 16:30

Subjects

- Singel Page Applications (SPA)

- JavaScript (JS)

- ASP.NET MVC and WebAPI

- HTML5

- CSS

- SignalR