WPF/XAML - 70-511 / 10262A Windows Presentation Foundation/XAML

Microsoft .NET

Dette kurset vil dekke innholdet som kreves for å gjennomføre eksamen 70–511, Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4. Windows Presentation Foundation (WPF) er en .NET teknologi som gjør det mulig å lage applikasjoner med et moderne brukergrensesnitt. Kurset vil lære deg de grunnleggende tingene du behøver til utvikling av heftige grafiske applikasjoner, eller programmer for mer tradisjonell datapresentasjon. Kurset er beregnet for programmerere som vil forstå hvordan man bruker WPF i dybden, og tar for seg: Oppbygging av en WPF-applikasjon, arkitektur, brukergrensesnitt, binding av data til kontrollere, utvikling av egne kontrollere, dokumenthåndtering, printing, animering, grafikk og multimedia. Programmeringen foregår i C#.

Kurset har basis i Microsoft sitt standard kurs. Standard kursmateriell kommer fra Microsoft, men vår WPF-instruktør, Arne Laugstøl har lagt til innhold han mener er viktig for utviklere. Dette fordi han har lang erfaring med praktisk bruk av WPF. En praktisk WPF-bok er inkludert i kurset.

I kurset benyttes det øvelser som er utviklet av ProgramUtvikling. I tilegg får du med standardøvelsene som er detaljert beskrevet, disse passer til selvstudie.

Hvem kurset passer for

Kurset er beregnet for programmerere. Hvis du i dag utvikler i et .NET språk som f.eks C# eller VB.NET får du maksimalt utbytte. Du vil også få fullt utbytte av kurset hvis du bruker språk som f.eks Java, C++, Delphi, C, Visual Basic (VB6) eller liknende, men da bør du ha satt deg inn i de temaene vi tar opp i kurset " C#.NET: Utvikling av applikasjoner i .NET".

Time

09:00 - 16.15

Subjects

Preferred Architecture in WPF

Designing and Developing a User Interface

Taking Control of the User Interface

Drag–and–Drop and Attached Properties

WPF 2D & 3D Graphics, Multimedia, and Printing

Animations in WPF

Testing and Debugging

Data Binding and Validation

Data Binding to Collections

Control Customization

Application State, Settings, and Lifecycle