Eivind Nordby

Instructor profile

Eivind Nordby er cand. real. i informatikk, sertifisert Scrum Master og universitetslærer og arbeider til daglig både som utvikler og med undervisning. Han har utviklet mange forskjellige typer applikasjoner og har lang erfaring med krav, analyse, design og praktisk programmering, både i .NET, Java og andre miljøer. Eivind har over 25 års erfaring som universitetslærer, kursinstruktør, arkitekt, programmerer og coach, både i Norge og internasjonalt.

Eivind Nordby

Current courses