Aleksander Stensby

Instruktørprofil

Aleksander er daglig leder i Monokkel. Aleksander har en Master i IKT, med maskinlæring, mønstergjenkjenning og tekstanalyse som sitt spesialfelt. Aleksander har bred erfaring med Java utvikling med fokus på arkitektur, søk- og persisteringsløsninger. Han er særlig interessert i polyglot persistering, anvendelse og presentasjon av alle typer data.

Aleksander Stensby

Aktuelle kurs