Agile

Smidig utvikling (agile) fokuserer på åpenhet og skrittvis utvikling og leveranse, hånd i hånd med økt forståelse, løpende prioriteringer og utstrakt bruk av automatisering av regresjonstesting, integrasjon og installasjon. Flere av instruktørene våre er toneangivende, internasjonale aktører, f.eks i smidig estimering og planlegging og effektiv kravhåndtering med brukerfortellinger. Avanserte kurs slår hull på myter om smidig utvikling og analyserer, med en blanding av teori, klassediskusjoner og øvelser, hvordan f.eks. et målbevisst arbeid med arkitekturer, evolusjonær design og skrittvis utvikling kan øke både utviklingestempoet og produktkvaliteten.

Aktuelle kurs