Database

Det kreves god kunnskap for å få fullt utbytte av en SQL-relasjonsdatabase, spesielt ved tyngre bruk. Våre SQL-kurs går gjennom alt fra analyse, design, implementering og programmering til testing av databaser, og våre instruktører har gedigen kompetanse på både SQL Server og Oracle-databaser. De fleste av database kursene settes opp med åpne datoer i Oslo (Fornebu), men ved behov kan vi også sette opp kurs i andre byer (Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø). Alle kurs kan også leveres bedriftsinternt, noe som lønner seg dersom det er flere i samme bedrift med samme kursbehov. Ta kontakt med oss dersom det er ønskelig at vi setter opp et kurs i din by, eller du ønsker et bedriftsinternt kurs innen database.

Aktuelle kurs