Mobile

Vi har kurs på mobile applikasjoner innenfor Android, iOS, Windows Phone og Xamarin. Kursene går som åpent kurs i Oslo (Fornebu), men vi setter gjerne opp kurs i andre byer ved behov. Alle mobile kurs settes opp med åpne datoer i Oslo (Fornebu), men ved behov kan vi også sette opp kurs i andre byer (Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø). Alle Mobile kurs kan også leveres bedriftsinternt, noe som lønner seg dersom det er flere i samme bedrift med samme kursbehov. Ta kontakt med oss dersom det er ønskelig at vi setter opp et kurs i din by, eller du ønsker et bedriftsinternt kurs innen Mobile.

Aktuelle kurs