.NET

Vi har mange gode .NET kurs for utviklere innen C#, .NET, WPF, WCF, ASP.NET MVC, WEB API, Claims Based Security, Single Sign-On, Windows 8.1, Windows Phone 8.1, Azure, NServiceBus og SharePoint 2013. De fleste av .NET kursene settes opp med åpne datoer i Oslo (Fornebu), men ved behov kan vi også sette opp kurs i andre byer (Trondheim, Bergen, Stavanger, Kongsberg). Alle kurs kan også leveres bedriftsinternt, noe som lønner seg dersom det er flere i samme bedrift med samme kursbehov. Ta kontakt med oss dersom det er ønskelig at vi setter opp et kurs i din by, eller du ønsker et bedriftsinternt kurs i .NET.

Aktuelle kurs