TDC 2018

I partnerskap med TDC 2018 arrangeres 4 workshops i etterkant av konferansen. Bestill workshop her, eller besltill kombinert workshop- + konferansebillett på https://2018.trondheimdc.no.

Aktuelle kurs