TDD

Arbeidsmetoden testdrevet utvikling (TDD) anbefales brukt sammen med smidig utvikling, men også ellers, med tradisjonelle språk, som Java og C#, og med JavaScript i nettlesere. TDD hjelper til å styre opp systemdesignen og gjør utviklingen fokusert. Våre TDD kurs settes opp med åpne datoer i Oslo (Fornebu), men ved behov kan vi også sette opp kurs i andre byer (Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø). Alle kurs kan også leveres bedriftsinternt, noe som lønner seg dersom det er flere i samme bedrift med samme kursbehov. Ta kontakt med oss dersom det er ønskelig at vi setter opp et kurs i din by, eller du ønsker et bedriftsinternt kurs i TDD.

Aktuelle kurs